top of page

Jedným zo spôsobov, ako formovať detskú osobnosť, je viesť ju k láske k umeniu. V ZUŠ Quo vadis sa snažíme o to, aby deti spoznali umenie vo všetkých jeho formách, či už je to hudba, tanec, literárno-dramatické umenie alebo výtvarné techniky. Snahou našich pedagógov je prebudiť u detí o tieto umelecké odbory prirodzený záujem, podporiť a rozvinúť ich talent, ale najmä učiť tak, aby sa deti k nám do ZUŠ-ky tešili. Aby na hodinách cvičili a posúvali sa ďalej nie preto, že musia, ale preto, že chcú. Aby ich vybraný umelecký smer bavil a napĺňal. Aby ich robil šťastnými. To je to, čo chceme ponúknuť Vašim deťom. To je dobrá škola."

Jaroslav Uhrin  DiS. Art, riaditeľ SZUŠ Milana Lasicu

bottom of page