top of page
cenník 2023-2024

Zľavy

zľavy
  • súrodenecká zľava: : 50%  z výšky mesačného poplatku na jeden odbor

  • v prípade, že žiak navštevuje súčasne 2 odbory v našej ZUŠ, z toho jeden kolektívny a druhý individuálny, na kolektívny odbor má 50% zľavu z výšky mesačného poplatku

  • v prípade, že žiak navštevuje súčasne 3 odbory v našej ZUŠ, z toho 2 kolektívne a 1 individuálny, na jeden z kolektívnych odborov má zľavu vo výške 50%  z ceny mesačného poplatku a druhý kolektívny odbor má grátis

  • odovzdaný vzdelávací poukaz: zľava 1 € z výšky mesačného poplatku

  • odpustenie poplatku žiakom v hmotnej núdzi (na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka)

Dôležité informácie

Školné poplatky sa uhrádzajú polročne na bankový účet SLSP : SK43 0900 0000 0004 0356 5110.  

Za 1. polrok sa školné uhrádza do 15.11.2023, za 2. polrok do 15.4.2024.

Po dohode je možnosť mesačnej platby školného do 15.dňa príslušného mesiaca. 

V prípade nejasností Vám ochotne pomôže :

Ing. Zora Abrahámová
E-mail : zora.abrahamova@gmail.com
Mob : 0911 867 844

Školné sa vracia v prípade, ak sa na ZUŠ nevyučuje viac ako 4 týždne, alebo ak žiak nenavštevuje ZUŠ z vážnych dôvodov  viac ako 4 týždne.
Vrátenie školného sa nevzťahuje na sviatky, resp. prázdniny určené MŠ SR.

Uchádzač o štúdium na SZUŠ Milana Lasicu (respektíve zákonný zástupca) je povinný kompletne vyplniť prihlášku a podpísanú ju doručiť na adresu sídla SZUŠ Milana Lasicu osobne alebo poštou, prípadne ju odovzdať vyučujúcemu pedagógovi. 

Prihlášku na stiahnutie nájdete TU.

Prihlášku pre nového žiaka/žiačku na tento školský rok 2023/2024 je potrebné odovzdať do 15. 9. 2023.

bottom of page