UČITEĽSKÝ TÍM SZUŠ QUO VADIS
Mgr. Miriam Iglárová - výtvarný a multimediálny odbor
Milan Hajaš - klavír
Mgr. Art et Mgr. Art Andrea Bošeľová - spev, zborový spev
Ing. Zora Abrahámová - tanečný odbor
Gabriel Kocúr - gitara
Bc. Helena Vilhanová - klavír
Bc. Soňa Tóthová - klavír
Jaroslav Uhrin, DiS.Art. - tanec
Bc. Ján Marcinek - dramatický odbor
Oľga Vangová - dramatický odbor
Darina Kadášiová - flauta