Husle

Husle sú čarovný nástroj, využívaný prevažne v klasickej či slovenskej ľudovej hudbe, v súčasnosti ale aj v modernej populárnej hudbe. Vo vyučovacom procese sa snažíme vychovať všeobecne rozvinutú osobnosť v hre na husliach. Žiaci prejdú rôzne štýly hudby, preto po absolvovaní SZUŠ nemajú problém začleniť sa do rôznych hudobných telies. 

Pedagogička: Eleonora Sudi

Gitara

Koncepcia výuky na našej škole je smerovaná tak, aby pokryla predstavy a potreby každého žiaka a poskytla dobrý základ na uplatnenie sa v hre, či už individuálnej alebo v kapele.To znamená, že výučba je zameraná na štúdium hry na klasickej, na elektroakustickej, i na elektrickej gitare a vzhľadom k dlhoročnej praxi a skúsenostiam učiteľa ponúka širokú žánrovú rozmanitosť.

Pedagóg: Gabriel Kocúr - 0919 164 346

Kontrabas

V našom školskom zariadení sa tento krásny nástroj využíva aj v skupinovom vyučovaní a to v predmete Ľudová hudba - Ľudový orchester. Pre absolventov v hre na kontrabas v SZUŠ Quo Vadis nie je problém sa zaradiť do akýchkoľvek hudobných zoskupení a ďalej pokračovať v štúdiu na konzervatóriách a iných umelecky zameraných školách.

Pedagogička: Eleonora Sudi

 

Klavír

Hra na tomto hudobnom nástroji patrí medzi najťažšie a vyžaduje si mnoho hodín úmorného cvičenia. Aj napriek tomu sa teší tento hudobný odbor veľkej obľube u detí. Okrem základného pedagogického repertoáru je klavírna literatúra doplňovaná populárnymi melódiami, džezovými a tanečnými skladbami - ponuka je veľmi pestrá. Našim cieľom je zaujať, usmerniť, naučiť a potešiť.

Pedagógovia: Soňa Tóthová, DiS.Art - 0948 130 371, Bc. Helena Polláková - 0944 652 605,                Bc. Viktória Vojteková - 0907 302 013

Akordeón

Akordeón je v podstate „univerzálnym“ nástrojom so širokou platformou využitia od ľudovej hudby cez country, jazz až po klasickú vážnu hudbu. Takisto sa jeho vlastnosti dajú využiť v sólovej aj komornej hre. V mnohých regiónoch tento nástroj „zdomácnel“, stal sa obľúbeným práve vďaka spomínaným možnostiam využitia. Vyučovanie hry na akordeóne podporuje rozvoj techniky hry, hudobnej pamäti ale aj schopnosť improvizácie a hudobnej predstavivosti.

Pedagogička: Bc. Viktória Vojteková - 0907 302 013

 

Flauta

Základy hry na tomto nástroji môžu z hľadiska fyziologického a psychologického zvládnuť deti od 5 rokov. Dychová hygiena, držanie tela, práca rúk – to všetko sú veľmi dôležité atribúty zdravého vývinu detského organizmu. Nie je to isto náhoda, že hra na zobcovej flaute slúži ako podporná liečba pri astmatických poruchách, prípadne môže slúžiť ako prevencia pred negatívnymi prejavmi v dýchaní dieťaťa. 

Pedagogička: Darina Kadášiová - 0948 660 337

 

Spev

V predmete Spev, je hlavným cieľom predmetu naučiť žiakov intonačnej a rytmickej presnosti vo viachlasných vokálnych skladbách. Vypracovávať dynamiku, tempo, výraz a správnu artikuláciu a frázovanie. Obsah predmetu spočíva v naštudovaní operných a koncertných ansámbloch so sprievodom klavíra alebo s inými nástrojmi. Veľkej obľube sa teší pop spev.

Pedagogička: Bc. Viktória Vojteková - 0907 302 013

 

Ľudový tanec

V predmete ľudový tanec deti získavajú tanečné zručnosti z týchto folklórnych oblastí Slovenska: zemplínska, liptovská, horehronská, detvianska a myjavská tanečná oblasť. Pri škole pôsobí detský folklórny súbor. Predmet ľudový tanec je úzko spätý s predmetom hudobná príprava, v ktorom žiaci získavajú inštrumentálne (zobcové flauty, píšťalky) a spevácke zručnosti. 

Pedagógovia: Jaroslav Uhrin, DiS. Art - 0908 924 422, Denisa Svitková

 

Tanečná skupina Wanted Štefana Chleba

Tanečnú školu WANTED založil Štefan Chlebo v roku 2006 vo Zvolene, o rok neskôr rozšíril pôsobisko o Lučenec a v roku 2011 otvoril svoju školu aj v Žiari nad Hronom. Teší sa veľkému počtu záujemcov o tanec a vďaka tomu má širokú základňu všetkých vekových kategórií a niekoľko výkonnostných úrovní skupín. Venuje sa tanečným štýlom STREET DANCE (HIP HOP, LOCKIN, HYPE, NEW STYLE , HOUSE DANCE, RnB, WACKIN, LA STYLE). Od roku 2013 je Wanted partnerom SZUŠ a SCVČ Quo Vadis.

Tanečný lektor: Mgr. Štefan Chlebo - 0908 276 629

http://www.stefanchlebo.sk/

Klub moderného tanca (disco, latino a show dance)

Ponúkame kvalitnú pohybovo-tanečnú prípravu, rozvíjanie prirodzeného talentu a kreativity a individuálny prístup. Deti majú možnosť vyskúšať si rôzne štýly moderného tanca vo vekovo zmiešanom kolektíve od 6-15 rokov. Spolu s tanečnou lektorkou sa podieľajú aj na tvorbe choreografií, čím sa učia tímovej práci, tolerancii a kolegialite. 

Tanečná lektorka: Ing. Zora Abrahámová - 0944 463 061

 

Spoločenské tance - Fáber Dance School

Od roku 2014 spolupracuje SZUŠ a SCVČ Quo vadis s prestížnou tanečnou školou Fáber Dance School, ktorú vedie jedinečný profesionálny tanečník Juraj Fáber. 

Tanečný lektor: Juraj Fáber - 0911 218 459

http://www.faber-dance.com/

 

Výtvarný odbor

Hodiny výtvarnej výchovy ponúkajú podporu spontánneho výtvarného prejavu, rozvíjanie samostatnosti a vlastných spôsobov vyjadrovania i sebahodnotenia, prácu s výtvarným dielom, základné informácie z dejín a teórie umenia, sledovanie aktuálneho výtvarného a kultúrneho diania, čítanie literatúry o výtvarnom umení, recenzie výstav i svetových prehliadok umenia. Jednotlivé činnosti tak žiakom umožňujú  vytvoriť záujem i vzťah k umeniu ako takému, rozvíjať estetický vkus, ale i osvojiť si ľudovú kultúru prostredníctvom tradičných remesiel.

Pedagogička: Mgr. Lucia Spodniaková - 0908 546 368

 

Dramatický

Zmyslom našej práce nie je vychovávať herecké hviezdy, či hviezdičky, ale samostatne tvorivé bytosti. Metódou tvorivej dramatiky sa snažíme prebúdzať v deťoch to najlepšie, čo v nich je, viesť ich k sebauvedomovaniu i k sebavedomiu – k vedomiu svojej vlastnej jedinečnosti, ale aj k tomu, aby ju vedeli využiť v prospech skupiny, motivovať ich k činnosti, nie manipulovať, povzbudzovať a viesť tvorivú obrazotvornosť, obohacovať ich emocionálny život, pomôcť im cez hru spoznávať svet, rozvíjať ich pohotovosť, fantáziu, schopnosť reagovať rýchlo v zložitejších situáciách , dať im možnosť prežívať konflikty “na nečisto” a hľadať riešenia.

Pedagógovia: Oľga Vangová - 0907 155 278, Ján Marcinek - 0910 470 367

 

Detský folklórny súbor Rozmarínček

Od roku 2008 boli pod hlavičkou SZUŠ Quo vadis založené dva ľudové súbory - DĽS Chrustárik v Podzámčoku a Ľudová hudba Javorinka . Oba súbory dnes už žijú vlastným umeleckým životom, na čo sme veľmi hrdí. Aktuálne pod hlavičkou našej školy pracuje DFS Rozmarínček z Pliešoviec.

Pedagógovia: Jaroslav Uhrin, DiS. Art - 0908 924 422, Denisa Svitková

KONTAKT

Adresa: I. KRASKU 7, 96001 ZVOLEN

Mail: quovadis.zv@gmail.com

Tel: 00421 45 536 68 47

Mob: 00421 911 867 844

 Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu ! 

 www.skolyquovadis.com copyright © 2015 Quo Vadis | ilustrácie (c) 2013 Mgr. Veronika Vidholdová

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now