top of page

VÝTVARNÉ AKTIVITY

hudobný odbor
DSC_0818.JPG

Husle

Husle sú čarovný nástroj, využívaný prevažne v klasickej či slovenskej ľudovej hudbe, v súčasnosti ale aj v modernej populárnej hudbe. Vo vyučovacom procese sa snažíme vychovať všeobecne rozvinutú osobnosť v hre na husliach. Žiaci prejdú rôzne štýly hudby, preto po absolvovaní SZUŠ nemajú problém začleniť sa do rôznych hudobných telies. 

Pedagogička: Leonora Sudi - 0919 856 909

DSC_1572.JPG

Gitara

Koncepcia výuky na našej škole je smerovaná tak, aby pokryla predstavy a potreby každého žiaka a poskytla dobrý základ na uplatnenie sa v hre, či už individuálnej alebo v kapele.To znamená, že výučba je zameraná na štúdium hry na klasickej, na elektroakustickej, i na elektrickej gitare a vzhľadom k dlhoročnej praxi a skúsenostiam učiteľa ponúka širokú žánrovú rozmanitosť.

Pedagóg: Gabriel Kocúr - 0919 164 346

c700x420.jpg

Klavír

Hra na tomto hudobnom nástroji patrí medzi najťažšie a vyžaduje si mnoho hodín úmorného cvičenia. Aj napriek tomu sa teší tento hudobný odbor veľkej obľube u detí. Okrem základného pedagogického repertoáru je klavírna literatúra doplňovaná populárnymi melódiami, džezovými a tanečnými skladbami - ponuka je veľmi pestrá. Našim cieľom je zaujať, usmerniť, naučiť a potešiť.

Pedagógovia: Bc.Soňa Tóthová - 0948 130 371, Mgr. Marta Jambrichová DiS. art - 0904 153 395, Mgr. Peter Pavlik - 0910 143 450           

zuš_quo_vadis_bicie.jpg

Bicie

Rytmus má v sebe každý z nás, ak sa započúvate do pulzu svojho srdca, už aj to je hudba. Každý muzikant by mal byť ovplyvnený rytmom, cítiť ho a snažiť sa ho dostať von pomocou hudobného nástroja. Ak ste jeden z týchto ľudí a v hudbe namiesto spevu počúvate bubny, nehľadajte ďalej, bicie sú pre Vás to pravé:-)

Pedagóg: Gabriel Kocúr - 0919 164 346            

zuš_quo_vadis_kontrabas.JPG

Kontrabas

V našom školskom zariadení sa tento krásny nástroj využíva aj v skupinovom vyučovaní a to v predmete Ľudová hudba - Ľudový orchester. Pre absolventov v hre na kontrabas v SZUŠ Quo Vadis nie je problém sa zaradiť do akýchkoľvek hudobných zoskupení a ďalej pokračovať v štúdiu na konzervatóriách a iných umelecky zameraných školách.

Pedagogička: Leonora Sudi - 0949 856 909

zuš_quo_vadis_akordeon.JPG

Akordeón

Akordeón je v podstate „univerzálnym“ nástrojom so širokou platformou využitia od ľudovej hudby cez country, jazz až po klasickú vážnu hudbu. Takisto sa jeho vlastnosti dajú využiť v sólovej aj komornej hre. V mnohých regiónoch tento nástroj „zdomácnel“, stal sa obľúbeným práve vďaka spomínaným možnostiam využitia. Vyučovanie hry na akordeóne podporuje rozvoj techniky hry, hudobnej pamäti ale aj schopnosť improvizácie a hudobnej predstavivosti.

Pedagogička: Leonora Sudi - 0949 856 909

szus-quo-vadis-dni-mesta-2.jpg

Flauta

Základy hry na tomto nástroji môžu z hľadiska fyziologického a psychologického zvládnuť deti od 5 rokov. Dychová hygiena, držanie tela, práca rúk – to všetko sú veľmi dôležité atribúty zdravého vývinu detského organizmu. Nie je to isto náhoda, že hra na zobcovej flaute slúži ako podporná liečba pri astmatických poruchách, prípadne môže slúžiť ako prevencia pred negatívnymi prejavmi v dýchaní dieťaťa. 

Pedagogička: Mgr.Ema Kazimírová DiS. art

zuš_quo_vadis_spev.JPG

Spev, zborový spev

V predmete Spev, je hlavným cieľom predmetu naučiť žiakov intonačnej a rytmickej presnosti vo viachlasných vokálnych skladbách. Vypracovávať dynamiku, tempo, výraz a správnu artikuláciu a frázovanie. Obsah predmetu spočíva v naštudovaní operných a koncertných ansámbloch so sprievodom klavíra alebo s inými nástrojmi. Veľkej obľube sa teší pop spev.

Pedagogička: Mgr.Lucia Švihlová DiS.art - 0944 178 328

tanečný odbor

Ľudový tanec

V predmete ľudový tanec deti získavajú tanečné zručnosti z týchto folklórnych oblastí Slovenska: zemplínska, liptovská, horehronská, detvianska a myjavská tanečná oblasť. Pri škole pôsobí detský folklórny súbor. Predmet ľudový tanec je úzko spätý s predmetom hudobná príprava, v ktorom žiaci získavajú inštrumentálne (zobcové flauty, píšťalky) a spevácke zručnosti. 

Pedagógovia: Jaroslav Uhrin, DiS. Art - 0908 924 422

Wanted.JPG

Moderný tanec Tanečná skupina Wanted 

Tanečnú školu WANTED založil Štefan Chlebo v roku 2006 vo Zvolene, o rok neskôr rozšíril pôsobisko o Lučenec a v roku 2011 otvoril svoju školu aj v Žiari nad Hronom. Teší sa veľkému počtu záujemcov o tanec a vďaka tomu má širokú základňu všetkých vekových kategórií a niekoľko výkonnostných úrovní skupín. Venuje sa tanečným štýlom STREET DANCE (HIP HOP, LOCKIN, HYPE, NEW STYLE , HOUSE DANCE, RnB, WACKIN, LA STYLE). Od roku 2013 je Wanted partnerom SZUŠ a SCVČ Quo Vadis.

Tanečný lektor: Mgr. Štefan Chlebo - 0908 276 629, http://www.stefanchlebo.sk/

breakdance.jpg

Moderný tanec Planéta pohybu 

Hlavnou prioritou tanečnej školy Planéta pohybu je dávať mladým možnosti sebarealizácie, vzdelávať ich a motivovať k pohybu a zdravému životnému štýlu. Planéta Pohybu organizovala desiatku verejných podujatí a hosťovala na viac ako 400 vystúpeniach a workshopoch po celom Slovensku. Tanečné štýly a pohybové aktivity, ktorým sa tanečná školy venuje sú breakdance, hip-hop, parkour a tabata.

Tanečný lektor: Matej "Bios" Škoda - 0918 113 146, https://www.planetapohybu.sk/

Michal Krúž.jpg

Moderný tanec Michal Krúž 

Hip-hop je štýl, ktorý využíva mnohé prvky z iných tancov. Pri tomto tanečnom štýle sa zapája celé telo a je veľmi dynamický. Tréningy sú vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Na začiatku je rozcvička, ktorej úlohou je rozohriať svaly a po rozcvičke sa začína výučba tanečnej choreografie, ktorá je zostavená z rôznych variácií, točiek či skokov.

Tanečný lektor: Michal Krúž 

Balerínka.JPG

Tanečná prípravka pre deti 

Ponúkame kvalitnú pohybovo-tanečnú prípravu, rozvíjanie prirodzeného talentu a kreativity a individuálny prístup. Deti majú možnosť vyskúšať si rôzne štýly moderného tanca vo vekovo zmiešanom kolektíve od 6 rokov. Spolu s tanečnou lektorkou sa podieľajú aj na tvorbe choreografií, čím sa učia tímovej práci, tolerancii a kolegialite. 

Tanečná lektorka: Ing. Zora Abrahámová - 0944 463 061

latino-girls_edited.jpg

Latino tanec Janette Fáberová

V tanci sa využívajú prvky samby, cha-cha, salsa, merengue, v kombinácií s moderným tancom ako je hip hop alebo disco. Výsledkom sú výstupy vo forme pútavých choreografií, súťaží a vystúpení. Zároveň sa žiaci venujú aj prvkom klasického tanca, kde je potrebné aby tanečník mal správne držanie tela a techniku.

Tanečná lektorka: Janette Fáberová - 0905 144 815

Faber Dance School.jpg

Spoločenský tanec Fáber Dance School

Od roku 2014 spolupracuje SZUŠ a SCVČ Quo vadis s prestížnou tanečnou školou Fáber Dance School, ktorú vedie jedinečný profesionálny tanečník Juraj Fáber. 

Tanečný lektor: Juraj Fáber - 0911 218 459

http://www.faber-dance.com/ 

22728641_10210599227880210_8150992900476

Detský folklórny súbor Rozmarínček

Od roku 2008 boli pod hlavičkou SZUŠ Quo vadis založené dva ľudové súbory - DĽS Chrustárik v Podzámčoku a Ľudová hudba Javorinka . Oba súbory dnes už žijú vlastným umeleckým životom, na čo sme veľmi hrdí. Aktuálne pod hlavičkou našej školy pracuje DFS Rozmarínček z Pliešoviec.

Pedagógovia: Jaroslav Uhrin, DiS. Art - 0908 924 422

výtvarný odbor

Výtvarný odbor

Hodiny výtvarnej výchovy ponúkajú podporu spontánneho výtvarného prejavu, rozvíjanie samostatnosti a vlastných spôsobov vyjadrovania i sebahodnotenia, prácu s výtvarným dielom, základné informácie z dejín a teórie umenia, sledovanie aktuálneho výtvarného a kultúrneho diania, čítanie literatúry o výtvarnom umení, recenzie výstav i svetových prehliadok umenia. Jednotlivé činnosti tak žiakom umožňujú  vytvoriť záujem i vzťah k umeniu ako takému, rozvíjať estetický vkus, ale i osvojiť si ľudovú kultúru prostredníctvom tradičných remesiel.

Pedagogička: Mgr. Miriam Iglárová - 0907 855 778

Multimediálny odbor

Miluješ filmy a rozprávky? Chceš zhmotniť svoj fantazijný svet? Na veku nezáleží. Príď k nám!
Môžeš rozhýbať svoju kresbu. Oživiť plastelínové či hracie figúrky. Porozprávať svoj príbeh cez obraz a zvuk. Spojíme počítač a výtvarné zručnosti. Zapojíme kamošov z hudobného odboru...
A potom spolu so zatajeným dychom sledovať premietacie plátno...

Pedagogička: Mgr. Miriam Iglárová - 0907 855 778

dramatický odbor
zuš_quo_vadis.JPG

Literárno-dramatický odbor

Zmyslom našej práce nie je vychovávať herecké hviezdy, či hviezdičky, ale samostatne tvorivé bytosti. Metódou tvorivej dramatiky sa snažíme prebúdzať v deťoch to najlepšie, čo v nich je, motivovať ich k činnosti, povzbudzovať a viesť tvorivú obrazotvornosť, obohacovať ich emocionálny život, pomôcť im cez hru spoznávať svet, rozvíjať ich pohotovosť, fantáziu, schopnosť reagovať rýchlo v zložitejších situáciách , dať im možnosť prežívať konflikty “na nečisto” a hľadať riešenia.

Pedagógovia: Oľga Vangová - 0907 155 278, Ján Marcinek - 0910 470 367

bottom of page