top of page

VÝTVARNÉ AKTIVITY

hudobný odbor
husle

Husle

Husle sú čarovný nástroj, využívaný prevažne v klasickej či slovenskej ľudovej hudbe, v súčasnosti ale aj v modernej populárnej hudbe. Vo vyučovacom procese sa snažíme vychovať všeobecne rozvinutú osobnosť v hre na husliach. Žiaci prejdú rôzne štýly hudby, preto po absolvovaní SZUŠ nemajú problém začleniť sa do rôznych hudobných telies. 

Pedagogička: Mgr. Leonora Sudi - 0919 856 909

gitara

Gitara

Koncepcia výuky na našej škole je smerovaná tak, aby pokryla predstavy a potreby každého žiaka a poskytla dobrý základ na uplatnenie sa v hre, či už individuálnej alebo v kapele.To znamená, že výučba je zameraná na štúdium hry na klasickej, na elektroakustickej, i na elektrickej gitare a vzhľadom k dlhoročnej praxi a skúsenostiam učiteľa ponúka širokú žánrovú rozmanitosť.

Pedagóg: Gabriel Kocúr - 0919 164 346

klavír

Klavír

Hra na tomto hudobnom nástroji patrí medzi najťažšie a vyžaduje si mnoho hodín úmorného cvičenia. Aj napriek tomu sa teší tento hudobný odbor veľkej obľube u detí. Okrem základného pedagogického repertoáru je klavírna literatúra doplňovaná populárnymi melódiami, džezovými a tanečnými skladbami - ponuka je veľmi pestrá. Našim cieľom je zaujať, usmerniť, naučiť a potešiť.

Pedagógovia: Mgr. Soňa Tóthová - 0948 130 371, Mgr. Marta Jambrichová - 0904 153 395,

Mgr. Peter Pavlik - 0910 143 450           

bicie

Bicie

Rytmus má v sebe každý z nás, ak sa započúvate do pulzu svojho srdca, už aj to je hudba. Každý muzikant by mal byť ovplyvnený rytmom, cítiť ho a snažiť sa ho dostať von pomocou hudobného nástroja. Ak ste jeden z týchto ľudí a v hudbe namiesto spevu počúvate bubny, nehľadajte ďalej, bicie sú pre Vás to pravé:-)

Pedagóg: Gabriel Kocúr, DiS.art- 0919 164 346            

kontrabas

Kontrabas

V našom školskom zariadení sa tento krásny nástroj využíva aj v skupinovom vyučovaní a to v predmete Ľudová hudba - Ľudový orchester. Pre absolventov v hre na kontrabas v SZUŠ Quo Vadis nie je problém sa zaradiť do akýchkoľvek hudobných zoskupení a ďalej pokračovať v štúdiu na konzervatóriách a iných umelecky zameraných školách.

Pedagogička: Mgr. Leonora Sudi - 0949 856 909

akordeón

Akordeón

Akordeón je v podstate „univerzálnym“ nástrojom so širokou platformou využitia od ľudovej hudby cez country, jazz až po klasickú vážnu hudbu. Takisto sa jeho vlastnosti dajú využiť v sólovej aj komornej hre. V mnohých regiónoch tento nástroj „zdomácnel“, stal sa obľúbeným práve vďaka spomínaným možnostiam využitia. Vyučovanie hry na akordeóne podporuje rozvoj techniky hry, hudobnej pamäti ale aj schopnosť improvizácie a hudobnej predstavivosti.

Pedagogička: Mgr. Leonora Sudi - 0949 856 909

flauta

Flauta

Základy hry na tomto nástroji môžu z hľadiska fyziologického a psychologického zvládnuť deti od 5 rokov. Dychová hygiena, držanie tela, práca rúk – to všetko sú veľmi dôležité atribúty zdravého vývinu detského organizmu. Nie je to isto náhoda, že hra na zobcovej flaute slúži ako podporná liečba pri astmatických poruchách, prípadne môže slúžiť ako prevencia pred negatívnymi prejavmi v dýchaní dieťaťa. 

Pedagogička: Mgr.Ema Kazimírová DiS. art

spev

Spev, zborový spev

V predmete Spev, je hlavným cieľom predmetu naučiť žiakov intonačnej a rytmickej presnosti vo viachlasných vokálnych skladbách. Vypracovávať dynamiku, tempo, výraz a správnu artikuláciu a frázovanie. Obsah predmetu spočíva v naštudovaní operných a koncertných ansámbloch so sprievodom klavíra alebo s inými nástrojmi. Veľkej obľube sa teší pop spev.

Pedagogička: Mgr.Lucia Švihlová DiS.art - 0944 178 328

tanečný odbor
tanec

Ľudový tanec

V predmete ľudový tanec deti získavajú tanečné zručnosti z týchto folklórnych oblastí Slovenska: zemplínska, liptovská, horehronská, detvianska a myjavská tanečná oblasť. Pri škole pôsobí detský folklórny súbor. Predmet ľudový tanec je úzko spätý s predmetom hudobná príprava, v ktorom žiaci získavajú inštrumentálne (zobcové flauty, píšťalky) a spevácke zručnosti. 

Pedagógovia: Jaroslav Uhrin, DiS. Art - 0908 924 422

hip-hop

Moderný tanec Tanečná skupina Wanted 

Tanečnú školu WANTED založil Štefan Chlebo v roku 2006 vo Zvolene, o rok neskôr rozšíril pôsobisko o Lučenec a v roku 2011 otvoril svoju školu aj v Žiari nad Hronom. Teší sa veľkému počtu záujemcov o tanec a vďaka tomu má širokú základňu všetkých vekových kategórií a niekoľko výkonnostných úrovní skupín. Venuje sa tanečným štýlom STREET DANCE (HIP HOP, LOCKIN, HYPE, NEW STYLE , HOUSE DANCE, RnB, WACKIN, LA STYLE). Od roku 2013 je Wanted partnerom SZUŠ a SCVČ Quo Vadis.

Tanečný lektor: Mgr. Štefan Chlebo - 0908 276 629, http://www.stefanchlebo.sk/

Balerínka

Tanečná prípravka pre deti 

Ponúkame kvalitnú pohybovo-tanečnú prípravu, rozvíjanie prirodzeného talentu a kreativity a individuálny prístup. Deti majú možnosť vyskúšať si rôzne štýly moderného tanca vo vekovo zmiešanom kolektíve od 6 rokov. Spolu s tanečnou lektorkou sa podieľajú aj na tvorbe choreografií, čím sa učia tímovej práci, tolerancii a kolegialite. 

Tanečná lektorka: Ing. Zora Abrahámová - 0944 463 061

latino tanec

Latino tanec Janette Fáberová

V tanci sa využívajú prvky samby, cha-cha, salsa, merengue, v kombinácií s moderným tancom ako je hip hop alebo disco. Výsledkom sú výstupy vo forme pútavých choreografií, súťaží a vystúpení. Zároveň sa žiaci venujú aj prvkom klasického tanca, kde je potrebné aby tanečník mal správne držanie tela a techniku.

Tanečná lektorka: Janette Fáberová - 0905 144 815

spoločenský tanec

Spoločenský tanec Juraj Fáber

Od roku 2014 spolupracuje SZUŠ a SCVČ Quo vadis s prestížnou tanečnou školou Fáber Dance School, ktorú vedie jedinečný profesionálny tanečník Juraj Fáber. 

Tanečný lektor: Juraj Fáber - 0911 218 459

http://www.faber-dance.com/ 

výtvarný odbor
výtvarný odbor

Výtvarný odbor

Hodiny výtvarnej výchovy ponúkajú podporu spontánneho výtvarného prejavu, rozvíjanie samostatnosti a vlastných spôsobov vyjadrovania i sebahodnotenia, prácu s výtvarným dielom, základné informácie z dejín a teórie umenia, sledovanie aktuálneho výtvarného a kultúrneho diania, čítanie literatúry o výtvarnom umení, recenzie výstav i svetových prehliadok umenia. Jednotlivé činnosti tak žiakom umožňujú  vytvoriť záujem i vzťah k umeniu ako takému, rozvíjať estetický vkus, ale i osvojiť si ľudovú kultúru prostredníctvom tradičných remesiel.

Pedagogička: Mgr. Miriam Iglárová - 0907 855 778

Multimediálny odbor

Miluješ filmy a rozprávky? Chceš zhmotniť svoj fantazijný svet? Na veku nezáleží. Príď k nám!
Môžeš rozhýbať svoju kresbu. Oživiť plastelínové či hracie figúrky. Porozprávať svoj príbeh cez obraz a zvuk. Spojíme počítač a výtvarné zručnosti. Zapojíme kamošov z hudobného odboru...
A potom spolu so zatajeným dychom sledovať premietacie plátno...

Pedagogička: Ema Skrovná

dramatický odbor
dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor

Zmyslom našej práce nie je vychovávať herecké hviezdy, či hviezdičky, ale samostatne tvorivé bytosti. Metódou tvorivej dramatiky sa snažíme prebúdzať v deťoch to najlepšie, čo v nich je, motivovať ich k činnosti, povzbudzovať a viesť tvorivú obrazotvornosť, obohacovať ich emocionálny život, pomôcť im cez hru spoznávať svet, rozvíjať ich pohotovosť, fantáziu, schopnosť reagovať rýchlo v zložitejších situáciách , dať im možnosť prežívať konflikty “na nečisto” a hľadať riešenia.

bottom of page