top of page

FOTOGRAFIA

Vítame Vás na stránke nášho Súkromného centra voľného času QUO VADIS.
Našim cieľom je ponúknuť deťom možnosť tráviť voľný čas aktívne a zmysluplne. V súčasnosti ponúkame voľnočasové aktivity pre deti a mládež v štyroch hlavných oblastiach: športovej, umeleckej, enviromentálnej a spoločensko - vednej.   Pre deti každoročne organizujeme jarný tábor a denné letné prázdninové tábory. Veríme, že si z našej ponuky aktivít vyberiete :-)

PONUKA KRÚŽKOV

Spolupráca,

pomoc,

podpora....

KONTAKT

PRIHLÁŠKA NA KRÚŽOK

Spolupráca,

pomoc,

podpora....

ROZVRH A POPLATKY

FOTOGRAFIE

VIDEÁ

Spolupráca,

pomoc,

podpora....

PROJEKTY

Spolupráca,

pomoc,

podpora....

AKTUALITY

Spolupráca,

pomoc,

podpora....

TÁBORY 

bottom of page