Letné tábory 2022 - ponuka.jpg
Koláž - pedagógovia.jpg

Pozvánka do ZUŠ Quo vadis

Milí rodičia a žiaci, dovoľte, aby sme vás prostredníctvom krátkych videovizitiek pozvali do Súkromnej základnej umeleckej školy Quo vadis. Našou snahou je prebudiť u detí prirodzený záujem o umenie vo všetkých jeho formách, podporiť a rozvinúť ich talent, ale najmä učiť tak,

aby sa deti k nám do ZUŠ-ky tešili.

Aby na hodinách cvičili a posúvali sa ďalej nie preto, že musia, ale preto, že chcú.

Aby ich vybraný umelecký smer bavil a napĺňal.

Aby ich robil šťastnými.

To je to, čo chceme ponúknuť Vašim deťom.

firm-business-handshake.jpg

Spolupráca,

pomoc,

podpora....

Papers_APStock_77654632-1024x576.jpg

Prehľad najdôležitejších dokumentov školských zariadení