INFORMÁCIE K VYUČOVANIU A KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI 

Vážení rodičia, milí žiaci, 
oznamujeme vám, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ sa o
d pondelka 17. 5. 2021 obnovuje vyučovanie v ZUŠ Quo vadis vo všetkých umeleckých odboroch podľa platného rozvrhu na šk. rok 2020/2021.

Vyhlásením o bezinfekčnosti sa podľa platnej vyhlášky ÚVZ preukazuje každý žiak, zákonný zástupca, pedagóg, návštevník  a zamestnanec školy, ktorý neprekonal ochorenie COVID-19 alebo nebol zaočkovaný. Na vyučovaní naďalej platia doterajšie epidemiologické nariadenia: používanie rúška, umývanie a dezinfekcia rúk, obmedzený vstup do budovy školy pre rodičov a návštevníkov.

V prípade príznakov ochorenia je potrebné telefonicky alebo správou (mail, sms) informovať svojho učiteľa. 

Prírodovedecký krúžok na 6. ZŠ obnovuje svoju činnosť od 24.5.2021 v čase od 13.30 hod. do 15.00 hod., každý utorok, stredu a štvrtok a taktiež na 5. ZŠ, každý pondelok od od 13.30 hod. do 15.00 hod.

Krúžok "Škola korčuľovania Freestyle" obnovuje svoju činnosť od štvrtku 3.6.2021. Tréningy budú prebiehať v CITY RESORT (Hotel Tenis) na parkovisku pri zadnom vchode do ICE ARÉNY. Tréningy budú každý vo štvrtok o 18.00 hod. Nezabudnite si priniesť korčule, chrániče a prilby. V prípade dažďa sa tréning automaticky ruší.

Ďakujeme za vašu doterajšiu podporu, trpezlivosť a pochopenie a veríme, že sa v plnom zdraví budeme môcť v našej školičke stretávať aspoň na záver školského roka.

Tím ZUŠ a CVČ Quo vadis

Tlačivá na stiahnutie:

VYHLÁSENIE - ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ŽIAKA

VYHLÁSENIE - ZAMESTNANEC

VYHLÁSENIE - NÁVŠTEVNÍK ŠKOLY

ROZHODNUTIE MINISTRA

COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR

firm-business-handshake.jpg

Spolupráca,

pomoc,

podpora....

Papers_APStock_77654632-1024x576.jpg

Prehľad najdôležitejších dokumentov školských zariadení