ZMENA VO VYUČOVANÍ !!!

Vážení, rodičia milí žiaci, 

dovoľte, aby sme vám oznámili, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR bude od pondelka 29.11.2021 prebiehať vyučovanie v ZUŠ Quo vadis iba dištančnou formou vo všetkých umeleckých odboroch.

Žiaci budú kontaktovaní svojimi triednymi učiteľmi.

Ďakujeme za pochopenie.

Vitajte v školskom roku 2021/2022 !

Koláž - pedagógovia.jpg

Pozvánka do ZUŠ Quo vadis

Milí rodičia a žiaci, dovoľte, aby sme vás prostredníctvom krátkych videovizitiek pozvali do Súkromnej základnej umeleckej školy Quo vadis. Našou snahou je prebudiť u detí prirodzený záujem o umenie vo všetkých jeho formách, podporiť a rozvinúť ich talent, ale najmä učiť tak,

aby sa deti k nám do ZUŠ-ky tešili.

Aby na hodinách cvičili a posúvali sa ďalej nie preto, že musia, ale preto, že chcú.

Aby ich vybraný umelecký smer bavil a napĺňal.

Aby ich robil šťastnými.

To je to, čo chceme ponúknuť Vašim deťom.

firm-business-handshake.jpg

Spolupráca,

pomoc,

podpora....

Papers_APStock_77654632-1024x576.jpg

Prehľad najdôležitejších dokumentov školských zariadení