INFORMÁCIE K VYUČOVANIU A KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI 

Vážení rodičia, milí žiaci, 
na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Zvolen (celé znenie rozhodnutia nájdete TU), ZUŠ Quo vadis ruší plánovanú prezenčnú formu vyučovania pre zvolenských žiakov, avízovanú od pondelka 8.2.2021. Zvolenskí žiaci až do odvolania pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

Zmena sa netýka elokovaného pracoviska v Pliešovciach, kde sa na základe posledných nariadení MŠVVaŠ SR od 8.2.2021 budú môcť prezenčnou formou vyučovať žiaci 1. stupňa v individuálnych odboroch štúdia (okrem spevu a dychových nástrojov).

Žiaci 2. stupňa a skupinové odbory budú až do odvolania pokračovať v dištančnej forme umeleckého vzdelávania.

Podmienkou na vzdelávanie prezenčnou formou sú negatívne testy pedagogických zamestnancov školy a čestné prehlásenie  spolu s kópiou negatívneho testu zákonného zástupcu žiaka.

Krúžková činnosť v CVČ Quo vadis pokračuje dištančnou formou. O jej priebehu a spôsobe realizácie vás informujú vedúci záujmových útvarov, v prípade športových krúžkov tréneri.

Ďakujeme vám za trpezlivosť a podporu a v neposlednom rade aj za záujem o dištančné vzdelávanie. Prajeme vám pevné zdravie a veríme, že čoskoro sa budú môcť brány našej školy opäť otvoriť pre všetky deti ...
Tím ZUŠ a CVČ Quo vadis

8.3.2021.jpg
firm-business-handshake.jpg
Papers_APStock_77654632-1024x576.jpg

KONTAKT

Adresa: I. KRASKU 7, 960 01 ZVOLEN

Mail: quovadis.zv@gmail.com

Tel: 045 536 68 47

Mob: 0911 867 844

  • Facebook

 Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu ! 

 www.skolyquovadis.com copyright © 2015 Quo Vadis | ilustrácie (c) 2013 Mgr. Veronika Vidholdová

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now