top of page
Milí žiaci, rodičia, priatelia a priaznivci umeleckého vzdelávania,
je nám nesmiernou cťou oznámiť vám, že naša Súkromná základná umelecká škola Quo vadis
sa od 21.februára 2024 mení na

Súkromnú základnú UMELECKÚ ŠKOLU milana Lasicu

Je to pre nás privilégium a záväzok zároveň.  Milan Lasica je synonymom talentu, ľudskosti a človečiny...

Múzy umenia k nemu boli štedré - rodák z nášho mesta bol vynikajúci herec, spevák, režisér, dramatik, satirik, humorista a prozaik. Ako škola, ktorá deti vychováva a vedie k láske k umeniu vo všetkých jeho formách, sa budeme snažiť o to, aby pod našimi krídlami rástli z malých talentov rovnako silné a inšpiratívne umelecké osobnosti. 

Radi by sme touto cestou poďakovali rodine pána Lasicu, manželke - pani Magde Vašáryovej a dcéram Hane a Žofii, za udelenie súhlasu s používaním jeho mena v názve školy a taktiež Ministerstvu školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR za udelenie Čestného názvu.

SZUŠ Milana Lasicu Zvolen
Aktuálne u nás...
partneri škôl quo vadis

Spolupráca,

pomoc,

podpora....

Papers_APStock_77654632-1024x576.jpg

Prehľad najdôležitejších dokumentov školských zariadení

bottom of page