ŠPORTOVÉ  KRÚŽKY

 • Športová príprava a pilates - Mgr. Miroslava Lenďáková

 • Karate - MUDr. Bibiána Jeleňová

 • Plávanie - Ing. Vratislav Hastík

 • Škola korčuľovania Freestyle (in-line)JUDr. Ing. Pavol Latta

 • Tenisová škola - Jana Tužinská

 • Plavecká akadémia Beruška - Eva Kováčová 

 • Krasokorčuľovanie - Martina Jablonská

ENVIROMENTÁLNE  KRÚŽKY

 • Canisterapia - Dipl.canisterapeut  Miroslav Suja

 • Prírodovedecký krúžok - Ing. Gabriela Jochimová, PhD.

 • Začíname s rybárčením (kurzy) - Ing. Peter Obročník

KRÚŽKY ESTETIKY A UMENIA

 • Faber Dance School  (spoločenský tanec ) - Juraj Fáber

 • Tanečná škola Wanted  (hip-hop) - Mgr. Štefan Chlebo

 • Spoločenské tance - Ing. Zora Abrahámová

SPOLOČENSKO-VEDNÉ KRÚŽKY

 • Angličtina Helen Doron 

 • IT vzdelávanie - Róbert Kontoš

 • Montessori dielničky - Ing. Angela Obročníková

 • Montessori doučovanie - Mgr. Pavla Cicková

 • Všetci na palubu (v spolupráci s Unicef)