top of page
  • SCVČ Quo vadis

Nebuď otrok drog!


Milí rodičia a kamaráti, jednou z oblastí, na ktorú sa naše centrum voľného času Quo vadis v práci s mládežou dlhodobo zameriava je aj program "Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti". V rámci tohto programu sme na niektorých základných školách nášho okresu zrealizovali niekoľko interaktívnych prednášok, kde sme sa venovali rôznym nežiadúcim sociálnopatologickým javom v spoločnosti, ako je napr. kriminalita mládeže, drogy, šikana a kyberšikana. Sme radi, že tieto témy nie sú verejnosti ľahostajné a že aj známe osobnosti z oblasti kultúry a športu podporujú túto myšlienku prevencie. Preto si dovoľujeme na našich stránkach zdieľať seriál "Opýtaj sa hviezdy", ktorý vznikol ako súčasť súťaže TASR "Nebuď otrok drog" ( https://www.nebudotrokdrog.sk/). V jednotlivých častiach si môžete vypočuť zaujímavé a inšpiratívne rozhovory s Matejom Tóthom, Viktorom Vinczem, Ondrejom Kandráčom, Celeste Buckingham, Ferom Joke a Marekom Slovákom. https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-ondrej-kandrac

https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-matej-toth

https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-fero-joke

https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-celeste...

https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-viktor-vincze

https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-marek-slovak

NAPOSLEDY PRIDANÉ
HĽADAJ PODĽA
bottom of page