top of page
  • SCVČ Quo vadis

Ponuka prednášok pre ZŠ - téma: Prevencia

Jednou z aktivít centra voľného času Quo vadis je aj realizácia prednášok na tému "Prevencia" v oblastiach Kyberšikana a sociálne siete, Drogy a ich dopad na život, Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých, Zodpovednosť za priestupky, Zodpovednosť za škodu. Prednášky vedie náš externý spolupracovník PhDr. Mgr. Ján Berky, sociálny pedagóg s 20-ročnou praxou v policajných zložkách.

Prednášky sú vhodné pre žiakov 2. stupňa základných škôl. Veríme, že aj takýmto spôsobom sa dá predchádzať nežiadúcim sociálno-patologickým javom a ich vplyvu na život mladých ľudí.

31 views
NAPOSLEDY PRIDANÉ
HĽADAJ PODĽA
bottom of page