top of page
  • QUO VADIS, o.z.

Základy projektového manažmentu

Akreditovaný štvordňový kurz pre učiteľov, mimovládny sektor a všetkých, ktorí sa zaujímajú o tvorbu projektov. Absolvent vzdelávacieho kurzu pozná základnú terminológiu projektového manažmentu. Pozná projektový cyklus, chápe súvislosti a intervenčnú logiku medzi zámerom, cieľom, dopadom a výstupom projektu. Bez predchádzajúcich skúseností s prípravou a tvorbou projektu dokáže samostatne navrhnúť projektový zámer, finalizovať projektovú žiadosť s potrebnými prílohami, vyhľadať subjekt prefinancovania projektu a realizovať projekt v praxi.

7 views
NAPOSLEDY PRIDANÉ
HĽADAJ PODĽA
bottom of page