rozvrh.jpg
Vážení rodičia,
rozvrh pre  bude aktualizovaný a zverejnený na našej stránke po 30.9.2020, kedy na základe zaevidovaných prihlášok budeme vedieť presné počty prihlásených detí do jednotlivých záujmových krúžkov.
Informácie o rozvrhu vám včas oznámia pedagógovia a tréneri vašich detí.
Ďakujeme za pochopenie a aj v tomto školskom roku sa tešíme na spoluprácu a nových kamarátov:-)
Tím CVČ Quo vadis