15 Apr 2019

Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme a našimi aktivitami pre deti ZŠ šírime osvetu o jej krehkosti a zraniteľnosti... Pripájame sa tak k celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Tento rok opäť na 6. ZŠ s enviro aktivitami, hrami a súťažami. Tešíme sa na vás:-)

5 Apr 2019

Jednou z aktivít centra voľného času Quo vadis je aj realizácia prednášok na tému "Prevencia" v oblastiach Kyberšikana a sociálne siete, Drogy a ich dopad na život, Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých, Zodpovednosť za priestupky, Zodpovednosť za škodu. Prednášky vedie náš externý spolupracovník PhDr. Mgr. Ján Berky, sociálny pedagóg...

2 Apr 2019

Poďte si s nami vytvoriť netradičné veľkonočné dekorácie:-) Srdečne Vás pozývame na veľkonočné kraslicovanie  a koncert našich žiakov, ktoré sa uskutočnia v priestoroch ZUŠ Quo vadis na I. Krasku 7 vo Zvolene  a v ZŠ Pliešovce. Materiál na tvorenie zabezpečíme. Vstupné: 1,- Euro a dobrá nálada:-)

Please reload

PRIPRAVUJEME

Výuka v ZUŠ a CVČ Quo vadis počas pandémie - informácie pre rodičov a žiakov

March 30, 2020

1/5
Please reload

Aktuálne podujatia
Please reload

Archív