4 Dec 2017

Milé kolegyne a kolegovia,
dovoľujeme si Vás a Vašich žiakov pozvať na vianočné tvorivé dielničky, ktoré si v spolupráci s Krajskou knižnicou Ľ. Štúra pripravili pedagógovia výtvarného odboru našej ZUŠ Quo Vadis vo Zvolene.

Pripravené aktivity sú vhodné pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Deti si vytvoria vlastné originálne sviatočné pozdravy pre s...

12 Jun 2017

Srdečne pozývame všetkých rodičov a žiakov školy u Filipa v Banskej Bystrici na otvorenú hodinu, na ktorej sa môžu oboznámiť s jednotlivými odbormi, ktoré sa vyučujú na našej škole.

12 Jun 2017

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy Quo Vadis, Zvolen v súlade s §5 ods. 1 vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z. vyhlasuje 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore základnej umeleckej školy na školský rok 2017/2018. Termín konania pr...

6 Jun 2017

Milí rodičia a priaznivci našej ZUŠ-ky,
dovoľte nám pozvať Vás na záverečný koncert našich žiakov, ktorý sa uskutoční dňa 21.6.2017 o 16.00 hod.

v priestoroch Kráľovskej siene Zvolenského zámku. Koncert bude spojený s výstavou prác žiakov výtvarného odboru a vy budete môcť hlasovať o výtvarné dielko, ktoré Vás najviac zaujalo:-) Tešíme s...

11 May 2017

Súkromná základná umelecká škola Quo Vadis Vás pozýva

na regionálnu prehliadku detí MŠ v speve ľudových piesni

Kukulienka kuká v Pliešovciach.

14 Dec 2016

Srdečne Vás pozývame dňa 20.12.2016 o 17.00 hod.na vystúpenie detí SZUŠ Quo Vadis vo folklórnom hudobno-tanečnom pásme v DK v Pliešovciach. Tešíme sa na Vás! :-)